Giới Thiệu

Trước đây ở Nhật có nhà xuất bản Nam Nghệ Xã là tâm huyết của cả một thế hệ tiền bối đi trước. Nay với tinh thần đó Nam Nghệ Tân Xã đã chào đời để phục vụ nhu cầu sách vở Việt ngữ của đồng bào hải ngoại. Tôn chỉ phát hành quyết không thối chuyển:

– Mục tiêu phát hành thơ văn yêu nước, coi việc chấn dân khí là sứ mạng,

– Bảo tồn và xiển dương hồn cốt Việt, từ văn chương mà góp sức xây dựng lại những giá trị nhân linh và nhân bản,

– Liên kết và học hỏi các nền văn hóa khác thông qua việc dịch thuật tác phẩm từ tiếng Việt ra tiếng nước ngoài và ngược lại.

Chúng tôi cũng cung cấp các dịch vụ liên quan đến ấn loát sách vở và văn hóa phẩm trong tinh thần tương thân tương ái với các tác giả và cộng đồng.

Xin chân thành cảm ơn quý vị đã quá mục đến trang web đang xây dựng của chúng tôi. Mọi chi tiết xin liên hệ email: bbt@namnghetanxa.com để chúng tôi được có cơ hội lắng nghe và phục vụ nhu cầu của quý vị.